ZSIDÓ EMLÉKEK SÁTORALJAÚJHELYEN
Dr. Székely Albert emléktábla
Kazinczy Ferenc u. 33.

Dr. Székely Albert (1864-1944) „Egy sátoraljaújhelyi magyar zsidó polgár” Zemplén Vármegye főügyésze, ügyvéd, a Kazinczy-kör, a Kossuth Kaszinó tagja, a Vármegyei Múzeum, a Felsőkereskedelmi Iskola alapítója, jeles hírlapíró, lokálpatrióta és aktív közéleti ember volt.

„Fel kell ébreszteni a népben a benne szúnnyadó hazafias érzületet, hogy szeresse ezt a földet, mely néki kenyeret ád; meg kell értetni a felekezetekkel és népekkel, hogy ők politikailag egy nemzetet alkotnak; a vallási és nemzetiségi különbség ne tegye féltékennyé s ellenségévé egyik embert a másiknak…”
Idézet – Székely Albert

80 évesen került a gettóba, ahol 80. születésnapján elvesztette feleségét. Ezt követően deportálják, majd a holokauszt áldozata lesz. Emlékét a városi ügyészség székházának falán emléktábla őrzi.

Forrás:

  • Fehér József: Egy sátoraljaújhelyi magyar zsidó polgár – A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 43. (2004) 748. o.
  • Dr. Csorba Csaba: Sátoraljaújhely Zsidóságának története – Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 2017

ZSIDÓ EMLÉKEK SÁTORALJAÚJHELYEN
Dr. Székely Albert emléktábla
Kazinczy Ferenc u. 33.

Dr. Székely Albert (1864-1944) „Egy sátoraljaújhelyi magyar zsidó polgár” Zemplén Vármegye főügyésze, ügyvéd, a Kazinczy-kör, a Kossuth Kaszinó tagja, a Vármegyei Múzeum, a Felsőkereskedelmi Iskola alapítója, jeles hírlapíró, lokálpatrióta és aktív közéleti ember volt.

„Fel kell ébreszteni a népben a benne szúnnyadó hazafias érzületet, hogy szeresse ezt a földet, mely néki kenyeret ád; meg kell értetni a felekezetekkel és népekkel, hogy ők politikailag egy nemzetet alkotnak; a vallási és nemzetiségi különbség ne tegye féltékennyé s ellenségévé egyik embert a másiknak…”
Idézet – Székely Albert

80 évesen került a gettóba, ahol 80. születésnapján elvesztette feleségét. Ezt követően deportálják, majd a holokauszt áldozata lesz. Emlékét a városi ügyészség székházának falán emléktábla őrzi.

Forrás:

  • Fehér József: Egy sátoraljaújhelyi magyar zsidó polgár – A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 43. (2004) 748. o.
  • Dr. Csorba Csaba: Sátoraljaújhely Zsidóságának története – Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 2017