ZSIDÓ EMLÉKEK SÁTORALJAÚJHELYEN
Dr. Székely Albert emléktábla
Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc u. 33.

Dr. Székely Albert (1864-1944) egy sátoraljaújhelyi magyar zsidó polgár volt, a zsidó közügyekben aktív szerepet vállaló ügyvéd, Zemplén Vármegye főügyésze, a Kazinczy-kör, a Kossuth Kaszinó tagja, a Vármegyei Múzeum, a Felsőkereskedelmi Iskola alapítója, jeles hírlapíró, lokálpatrióta és aktív közéleti ember volt.

Székely Albert, mint a magyar zsidók többsége, mély hazafias érzelmeket táplált, amit az alábbi, tőle származó idézet is bizonyít:

„Fel kell ébreszteni a népben a benne szúnnyadó hazafias érzületet, hogy szeresse ezt a földet, mely néki kenyeret ád; meg kell értetni a felekezetekkel és népekkel, hogy ők politikailag egy nemzetet alkotnak; a vallási és nemzetiségi különbség ne tegye féltékennyé s ellenségévé egyik embert a másiknak…”

Dr. Székely Albertet 80 évesen a sátoraljaújhelyi gettóba zárták, majd deportálták, és így a holokauszt áldozata lett. Felesége már a gettóban elhunyt. Emlékét a városi ügyészség székházának falán emléktábla őrzi.

Fotók:

  1. A Városi Ügyészség épülete Fotó: Juhász István, ZRVA, 2022
  2. Emléktábla dr. Székely Albertnek a Városi Ügyészség falán. Fotó: Juhász István, ZRVA, 2022
    (Nemzeti Kulturális Alapprogram, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Múzeumi Igazgatóság 2004)

Források:

  • Fehér József: Egy sátoraljaújhelyi magyar zsidó polgár – A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 43. (2004) 748. o.
  • Dr. Csorba Csaba: Sátoraljaújhely Zsidóságának története – Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 2017
  • https://mandadb.hu/tetel/225481/Dr_Szekely_Albert