ZSIDÓ EMLÉKEK SÁTORALJAÚJHELYEN
Zemplén Levéltára
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 4.

A Magyar Nemzeti Levéltár BAZ Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára – az egykori Zemplén Vármegyei Levéltár. A történelmi Zemplén Vármegye iratanyaga és az 1950 utáni zempléni megye részre vonatkozó fondok a sátoraljaújhelyi levéltárban kutathatók.

A sátoraljaújhelyi levéltár őrzi az Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség és a Status Quo Hitközség anyakönyvének 1886 és 1895 közötti másodpéldányait, valamint a hászidközösség 1878 és 1895 közötti anyakönyveinek másodpéldányait is. Az iratok között található sok, a zsidóság életéről és munkásságáról szóló könyv, újságcikk, levelezés, dokumentáció.

Fotók:

1-3. Zemplén Levéltárának épülete kívülről. Fotó: Juhász István, ZRVA, 2022
4-5. Zemplén Levéltárának belső terei Fotó: Juhász István, ZRVA, 2022

Források:

  • Magyar Levéltári Portál
  • Dr. Csorba Csaba: Sátoraljaújhely zsidóságának története – Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 2017